Αλάτι Αιγαίο Σπυρωτό Νο1 25kg

  • Φυσικό θαλασσινό αλάτι σε συσκευασία 5kg,10kg & 25kg .
    Αλάτι επεξεργασμένο, υψηλής καθαρότητας, φυσικά λευκό, απαλλαγμένο από υγρασία και προσμίξεις, έλλειψη ξένων και αδιάλυτων σωμάτων.
    Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, παρασκευή τουρσιών, παρασκευή βρώσιμων ελιών, παραγωγή αλίπαστων αλιευμάτων, απολέπιση σώματος κ.α.
    Συστατικά:

    • θαλασσινό αλάτι
©
Web services by Super Web Application.