Αλάτι Αιγαίο Τυροκομικό Νο3 25kg

  • Φυσικό θαλασσινό αλάτι σε συσκευασία 5kg,10kg & 25kg .
    Αλάτι επεξεργασμένο, υψηλής καθαρότητας, φυσικά λευκό, απαλλαγμένο από υγρασία και προσμίξεις, έλλειψη ξένων και αδιάλυτων σωμάτων.
    Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, τυροκομεία, βιομηχανική  χρήση , αποσκλήρυνση νερού, ξενοδοχειακές μονάδες (πισίνες).
    Συστατικά:

    • θαλασσινό αλάτι
©
Web services by Super Web Application.