ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ

ΑΛΑΤΙ ΑΙΓΑΙΟ

H εταιρεία “ΑΙΓΑΙΟ” ιδρύθηκε το 1958 στις Σέρρες και το 2001 λαμβάνει τη σημερινή εταιρική της μορφή. Από τότε και μέχρι σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας άλατος. Με όπλα την ισχυρή θέληση, τα γερά θεμέλια, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό τόλμησε και προχώρησε σε νέες επενδύσεις με στόχο τη διεκδίκηση και εδραίωση της θέσης της στην αγορά.
Με συνολική έκταση γηπέδου 6000m² και κτιριακές εγκαταστάσεις 1000m² συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια άλατος της Ελλάδος. Στοχεύοντας  σταθερά στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, την αύξηση σημείων πώλησης, στη διαρκή εξέλιξη της, η ΑΙΓΑΙΟ επενδύει σταθερά σε νέες τεχνολογίες. H μονάδα λειτουργεί πλήρως αποδοτικά διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη σωστή τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά παραγωγή άλατος.
Η άριστη πρώτη ύλη, οι αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής προηγμένης τεχνολογίας, το εξειδικευμένο προσωπικό  και οι αυστηροί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Επιπλέον, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και αυτοελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία είναι πιστοποιημένο σύμφωνα  με τα διεθνή πρότυπα ISO 22000.
Τα προϊόντα «ΑΙΓΑΙΟ» διοχετεύονται στην αγορά μέσα από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, με τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκίνητων της εταιρείας. 

©
Web services by Super Web Application.